फोकल पर्सनहरु

 सम्पति विवरण संकलनमा समन्वय गर्न विभिन्न निकायका फोकल पर्सनहरुः

सि.नं. पद नाम थर मोबाइल नं. इमेल मन्त्रालय/बिभाग कैफियत
शा.अ. श्री राज बहादुर विष्ट 9851121716   सिचार्इ मन्त्रालय  
शा.अ. श्री संञ्जय दाहाल 9841367975   व्यवस्थापिका संसद सचिवालय  
शा.अ. श्री रामकृष्ण श्रेष्ठ 9841423276   युवा तथा खेलकुद मंन्त्रालय  
शा.अ. श्री मन्दिरा पोखरेल 9808018379
4200398
  सहरी विकास मंन्त्रालय  
शा.अ. श्री पूर्ण निधि शर्मा 9851228238   शिक्षा मन्त्रालय  
शा.अ. श्री विपना ज्ञवाली 9849575386   कानून न्याय तथा सं.मामिला
मंन्त्रालय
 
शा.अ. श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा 9851166617
4211963
  श्रम तथा रोजगार मंन्त्रालय  
शा.अ. श्री मुकुन्द प्रसाद गुरागार्इ 9841385516   भूमिसुधार तथा व्यवस्था
मंन्त्रालय
 
शा.अ. श्री खिमा कुमारी पोखरेल 9851006277   पशुपंक्षी विकास मंन्त्रालय  
१० शा.अ. श्री भोलानाथ गुरागार्इ 4211932   कृषि विकास मंन्त्रालय  
११ शा.अ. श्री बिज्ञान कोइराला 4211932   कृषि विकास मंन्त्रालय  
१२ शा.अ. श्री लक्ष्मी आचार्य,पराजुली 9851140724   संस्कृति,पर्यटन नागरीक
उड्डयायन मंन्त्रालय
 
१३ शा.अ. श्री राज कुमार वोहरा 9849637938   सामान्य प्रशासन मंन्त्रालय  
१४ शा.अ. श्री शुनिल शर्मा पौडेल 9843664238   रक्षा मंन्त्रालय  
१५ शा.अ. श्री रविन्द्र जंग थापा     संघिय मामिला तथा स्थानिय
 विकास मंन्त्रालय
 
१६ शा.अ. श्री एकराज आचार्य 9842848784
421185
  बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  
१७ शा.अ. श्री राजभार्इ श्रेष्ठ 9841367213   पूरातत्व बिभाग  
१८ शा.अ. श्री केदार कोराला 9842545255   बन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय  
१९ शा.अ. श्री गोविन्द प्रसाद पाण्डे 9860928128
4211690
  शहरकारी तथा गरिवी निवरण
 मन्त्रालय
 
२० शा.अ. श्री ज्ञान नाथ ढकाल 9851107833
4200082
  महिला वालवालीका तथा समाज
 कल्याण मन्त्रालय
 
२१ शा.अ. श्री सन्तोष पौडेल 9851184697
4211434
  उधोग मन्त्रालय  
२२ शा.अ. श्री मेदन प्रसाद काफ्ले 9841929747   शान्ती तथा पुन निर्माण
मन्त्रालय
 
२३ शा.अ. श्री नवराज आचार्य 9841377338   बाणिज्य मन्त्रालय  
२४ उ.स. श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा 9851155801   सामान्य प्रशासन मंन्त्रालय  
२५ शा.अ. श्री लक्ष्मी कुमारी शाही 9841602270   आपूर्ति मन्त्रालय  
२६ उ.स. श्री लवराज जोशी     आपूर्ति मन्त्रालय  
२७ शा.अ. श्री दिपक कुमार आचार्य 9851161190   खानेपानी तथा सरसफार्इ मन्त्रालय  
२८ प्रशासकिय अ. श्री सुनिल कुमार गुप्ता 9818387425   रेडिय प्रसार सेवा विकास मन्त्रालय  
२९ शा.अ. श्री पारस पण्डित 9851201819   परराष्ट्र मन्त्रालय  
३० शा.अ. श्री नविन गिरी 9841115100
01422194
  उपराष्ट्रपतिको कार्यालय  
३१ शा.अ. श्री माधव शर्भा 9849680203
4211249
  गृह मन्त्रालय  
३२ शा.अ. श्री नारायण प्रसाद अधिकारी 9841555608   सूचना तथा संचार मन्त्रालय  

पूरा हेर्नुहोस

महत्वपूर्ण सुचना